[[19]]
19

1. En aquest país es parlen més de 30 llengües.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren gairebé 2.000; actualment són gairebé 20.000.

3. Aquest país té dues llengües oficials.

4. El nom de la llengua oficial autòctona significa “negre”.

5. D’aquesta llengua ens ha arribat la paraula banana.

6. El nom de la capital d’aquest país significa “tamarinde”.

7. El nom d’aquest país i del riu que el travessa significa “les nostres barques”.

8. La llengua amb més parlants d’aquest país és el wòlof.

9. L’antiga capital d’aquest país era Saint Louis.

10. El topònim Rufisque, que en wòlof és Ten Geej, és d’origen portuguès.

Respostes a la fitxa 19

19.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0