Senegal

1. Informació de l’Ethnologue.

2. Informació de l’Idescat.

3. Francès i wòlof.

4. Wòlof significa “negre”.

5. Banana és una paraula d’origen wòlof.

6. Dakar significa “tamarinde”.

7. Senegal significa “les nostres barques”.

8. El wòlof al Senegal té més de 2 milions i mig de parlants.

9. Saint Louis era l’antiga capital del Senegal.

10. Rufisque ve del portuguès Rio Fresco o Refresco.

respostes_a_la_fitxa_19.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0