Luxemburg

1. A Luxemburg s’hi parla alemany, francès i luxemburguès

2. Luxemburg és la capital de Luxemburg

3. Luxemburg ve el celta lucilem “petit” i del germànic “burg” i significa “castell petit”

4. La paraula “vals” és d’origen alemany

5. La paraula “xef” és d’origen francès

6. L’alemany, el luxemburguès i l’àfrikaans són llengües germàniques

7. El francès i l’aragonès són llengües romàniques

8. Nepalí, alemany, francès i luxemburguès són llengües indoeuropees

9. Lu sen bao és el nom de Luxemburg en xinès

10. Letzebuerg és el nom de Luxemburg en luxemburguès

respostes_fitxa_97.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0