Itàlia

1. A Itàlia, a més de les varietats de l’italià, s’hi parla albanès, alemany, català, eslovè, francès, friulà, grec i sard, entre d’altres.

2. La paraula sketch és grega en origen, passa al llatí schedium i d’aquí es converteix en l’italià schizzo (esbós), d’on passa a l’alemany Skizze i al neerlandes schets, on canvia el significat; d’aquí passa a l’anglès sketch i retorna a l’italià, on conviuen sketch i schizzo.

3. A Itàlia hi ha colònies albaneses des del segle XII i l’eslovè és una llengua transfronterera, amb parlants a les zones adjacents a Eslovènia.

4. Nàpols (Nova polis) significa “ciutat nova”.

5. El nom de la ciutat de Taranto ha donat nom a les taràntules.

6. Tòmbola i rotonda són paraules d’origen italià.

7. Veneçuela significa “petita Venècia” i Venice ha près el seu nom de la ciutat de Venècia.

8. La paraula sardina ve del nom de Sardenya.

9. La paraula pasta és d’origen grec.

10. Sonata, serenata, piano, violí, etc. són paraules d’origen italià.

respostes_de_la_fitxa_6.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0