Bulgària

1. La llengua de signes búlgara i la llengua de signes russa.

2. A Bulgària, a més del búlgar, s’hi parla l’albanès, el gagaús, el macedoni, el romanès, el romaní, el tàtar de Crimea i el turc.

3. Bulgària ve de búlgar.

4. Informació de l’Idescat.

5. Sofia és un nom d’origen grec.

6. Plovdiv és un compost de Pulp (Felip) i dava (ciutat), que va donar primer la forma Pulpudana i posteriorment Plovdiv. El Felip que trobem en aquest terme és el rei Felip II de Macedònia.

7. Odessos i Stalin són els noms anteriors de Varna.

8. Quiosc és una paraula d’origen turc.

9. Kremlin és una paraula d’origen tàtar.

10. El gagaús és una llengua del grup túrquic parlada a Moldàvia, Ucraïna i Bulgària.

respostes_de_la_fitxa_25.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0