França

1. La llengua oficial de França és el francès; a més, s‘hi parla el català, el bretó, el basc, el cors, l’alsacià, l’occità, etc.

2. Pícnic, rècord i tennis són paraules d’origen francès que ens han arribat a través de l’anglès.

3. Dolmen és un paraula d’origen bretó.

4. Bro-Hall és el nom de França en bretó.

5. Cervesa és un paraula d’origen gàl·lic.

6. Ambaixador és una paraula d’origen occità.

7. Pullanso és el nom de França en coreà.

8. Entrecot, flam i puré són paraules d’origen francès.

9. Bulevard, restaurant i xamfrà són paraules d’origen francès.

10. Gallika és el nom de França en grec.

respostes_de_la_fitxa_10.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0