[[post9]]

Un exemple

En aquest mateix portal del GELA trobo un cas –la convocatòria del Premi Pau Ginés– d’una normalitat avui excepcional, exemplar per la raresa.

http://gela.cat/doku.php?id=premi_pau_gines

El mal és que escriure avui procurant entendre’ns, sense destorbs i entrebancs innecessaris, amb respecte a les persones, però també a la llengua, a part de semblar “antic”, serà titllat gairebé de sedició o pintoresquisme. On hem arribat!

Autor: Ramon Torrents
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post9.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0