[[post22]]

Per Sant Jordi a Catalunya Ràdio

Recordeu els objectius i les objectives que es van comentar a la Jornada? I els actors i les actrius del canvi? Doncs avui a la ràdio he sentit que es disparen les càmeres i els càmeres.

Autor: Carlota Marc
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post22.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0