[[post19]]

Què podem esperar?

Què podem esperar de la jornada “Visibilitzar o marcar…”?

Hi trobarem una defensa de dues posicions, no pas oposades per voluntat d’enfrontament, sinó perquè parteixen d’objectius i premisses diferents: en un cas, la part que vol “marcar” posa la llengua al servei del seu propòsit, en fa una arma; en l’altre, sense negar la “visibilització”, els defensors de la llengua, no pas contraris a la presència de dones i homes en tot i pertot, reclamen un instrument respectuós, sí, però també clar, precís i que no negui el bagatge de segles ni ens emmeni a lectures tortuoses.

El debat, doncs, serà res més que la repetició acadèmica d’un afer ja tractat i íntimament resolt per cadascú, però sentenciat per l’autoritat política?

L’esperança, potser il·lusòria, seria que el poder escoltés la veu de la universitat. L’administració no canviarà fàcilment de posició, més que més tractant-se d’una qüestió en què el criteri de “marcar” ha vençut i s’ha imposat. L’administració no es desdirà de defensar allò que passa per “la part dèbil” –que, paradoxalment, en el nostre context, no és la “marcadora”, sinó la que, sense renunciar a “visibilitzar”, pretén la claredat i la possibilitat d’acord i d’unes normes útils i precises.

Jo ho veig així, potser encara amb l’esperança, molt limitada, de posar una mica d'ordre on veig –i crec que no sóc sol a veure-ho– que, tal com anem, hem entrat en el desconcert. Això sí, en nom d'una causa justa.

Autor: Ramon Torrents
Tornar al forum

Comentaris (0)

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post19.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0