[[post0]]

visibilització

He sentit mil vegades aquella anècdota de l'home que va amb mot amb el seu fill tenen un accident. Quan porten el fill al quiròfan el metge diu: No puc operar-lo perquè és el meu fill, i resulta que el cirurgià és una dona. Em sembla que això pot passar en anglès, però no en català perquè aquí diriem “la metge”.

Autor: Marta Figueras
Tornar al forum

Comentaris (1)

Wendy Elvira García:
Jo suposo que pot dependre del parlant. És cert que s'acostumen a utilitzar formes com "la metge" o inclús "la metgessa"(tot i que aquesta pugui voler dir la dona del metge).
Però com que la realitat de veure dones metge és encara recent, i, a més, moltes vegades el impuls intuïtiu del parlant es veu censurat per les normes socials, hi ha una espècie d'inseguretat al respecte i ningú no sap que dir.
Així, doncs, jo no m'atreviria a dir que no és possible ja que gèneres, avui en dia, se senten de totes classes.
Enviat el 22/2/2010 a les 22:39

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   
Comentari
   

post0.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0