[[9]]
9

1. En aquest país es parlen més de 80 llengües.

2. El nom d’aquest país està associat al d’un riu.

3. El nom de la capital ve del nom d’un déu.

4. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país a Catalunya eren unes 8.000; actualment superen les 37.000.

5. El nom de la seva segona ciutat significa “més enllà de les muntanyes”.

6. El nom de la seva serralada segurament és tautològic i significa “cim”.

7. El nom d’una de les seves regions més conegudes, la capital de la qual es diu igual, significa “llombrígol”.

8. D’una de les seves llengües ens ha arribat la paraula còndor.

9. De la mateixa llengua ens ha arribat la paraula pampa.

10. L’inventor de la coca-cola va manllevar una paraula d’aquesta mateixa llengua per posar nom al seu producte.

Respostes de la fitxa 9

9.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0