[[24]]
24

1. En aquest país de quasi 40 milions d’habitants, uns 2 milions de persones són parlants de llengües diferents de l’oficial.

2. El nom de la masurca ve d’un topònim d’aquest país.

3. Del gentilici d’aquest país ens ha arribat el nom de dues danses, una a través del francès i una altra a través del txec.

4. En aquest país també es parla el caixubi.

5. L’any 2000 les persones d’aquest país que vivien a Catalunya no arribaven a les 1.000; ara són més de 14.000.

6. De la llengua oficial d’aquest país ens ha arribat la paraula merenga.

7. Algunes ciutats d’aquest país tenen dos topònims, un en alemany (Breslau, Danzig) i la versió corresponent en la llengua oficial.

8. El nom d’Ucraïna ve de la llengua oficial d’aquest país i significa “perifèria, confí”.

9. La llengua oficial d’aquest país és eslava però s’escriu en alfabet llatí.

10. En aquest país també s’hi parla l’ucraïnès, l’alemany, el bielorús i el romaní, entre d’altres.

Respostes de la fitxa 24

24.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0