[[13]]
13

1. Aquest és un dels països més multilingües del seu continent.

2. El nom d’aquest país ve del nom d’una planta que hi van trobar.

3. El nom de la capital d’aquest país està relacionat amb el nom del país.

4. El nom de la seva tercera ciutat fa referència al dia que hi van arribar per primera vegada els europeus.

5. D’una de les seves llengües, ja extingida, ens han arribat paraules com jaguar, tapioca o piranya.

6. D’una altra de les llengües que s’hi parlen ens ha arribat la paraula petúnia.

7. Algunes de les llengües que s’hi parlen són el tucano, el yanomami, el bororo i el katukina.

8. L’arikem, el kamakan, el mundurukú i el tupinambá són llengües extingides d’aquest país.

9. El nom d’aquest país en xinès és Ba xi.

10. De la seva llengua oficial ens han arribat paraules com lambada, bossa nova, maraca o samba.

Respostes de la fitxa 13

13.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0