Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

vegeu_la_informacio_completa 02/10/2008 10:16 vegeu_la_informacio_completa 15/06/2021 12:19 actual
Línia 34: Línia 34:
-Plantilla per als textos de les intervencions+{{1fitxa_interuniversitaria.rtf|Plantilla per als textos de les intervencions}}
Forma d'inscripció: envieu-nos la butlleta degudament emplenada a gela@ub.edu Forma d'inscripció: envieu-nos la butlleta degudament emplenada a gela@ub.edu
-Butlleta d'inscripció+{{butlleta.doc|Butlleta}} d'inscripció
vegeu_la_informacio_completa.1222935387.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0