I Congrés Internacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minoritzades

GALI (Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració)

CIEMEN

Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals

http://www.ciemen.org/

The Linguist List

http://linguistlist.org/

Una gran font d'informació sobre llengües i lingüística

Càtedra Unesco de Llengües i Educació

Linguapax

Enduring Voices: Documenting the Planet's Endangered Languages

Llibre vermell de les llengües amenaçades (UNESCO)

Projecte Sorosoro

Ethnologue

Base de dades sobre les llengües del món

http://www.ethnologue.com

CIESAS

Materials i informació sobre algunes llengües de Mèxic

http://lenguasindigenas.mx/

Hizkimizki

Diccionaris bilingües de vocabulari bàsic i algunes expressions:

http://www.hizkimizki.com/

Linguamón, la casa de les llengües

enllacos.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0