Iraq

Informació de l’Ethnologue

“Bagdad” significa “regal de Déu”

Aquest fet segurament està relacionat amb la guerra d’Iraq d’aquell any

Irak tindria el seu origen en l’àrab al-’iraq i significaria “el banc”

El nom Tomàs és d’origen arameu, i l’arameu encara és parlat a l’Iraq

Mesopotàmia és un nom d’origen grec que significa “entre rius”

Tigris ve del persa antic tigra “fletxa”

Eufrates significa “fàcil de traspassar”

Segons l’Ethnologue, a Iraq hi ha uns 100.000 parlants de caldeu o neoarameu

El 16% de la població d’Iraq és kurda

respostes_fitxa_99.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0