Veneçuela

1. Informació de l’Ethnologue.

2. Informació de l’Idescat.

3. Orinoco ve del guaraní ori-noko “lloc on es rema molt fort”.

4. La paraula butaca ve del cumanagoto.

5. Caracas era l’etnònim d’un grup local.

6. Alonso de Ojeda va posar el nom de Maracaibo al llac en honor d’un cap local.

7. Valencia.

8. El baniva, el cumanagoto, el tamanako i el yavitero són llengües extingides de Veneçuela.

9. Veneçuela significa “petita Venècia”.

10. Santiago de León de Caracas era el nom anterior de Caracas.

respostes_de_la_fitxa_28.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0