Pakistan

1. Informació de l’Ethnologue.

2. Informació de l’Idescat.

3. Islamabad és el nom que havia tingut la ciutat de Chittagong, a Bangladesh.

4. Karachi fa referència als balutxi.

5. Caqui és una paraula d’origen urdú.

6. Panjab és un topònim iranià que significa “cinc rius”.

7. Els gitanos provenen del Panjab.

8. Pakistan està format per les inicials de Panjab, Afganistan i Kaixmir + stan “terra, país”.

9. Caixmir.

10. La paraula horda és la mateixa que urdú i significa “campament”.

respostes_de_la_fitxa_11.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0