[[napolita]]

Napolità

Hola / benvingut: Cia'

Com estàs?: Tutt' a' post'?

Gràcies: Ograzi'

Com et dius?: Comm t' chiamm'

Adéu: Statt' bbuon

napolita.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0