[[soninke]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Soninké

Benvingut:
Hola:
Com estàs?:
Gràcies: Sa; saha
Com et dius?:

soninke.1252076808.txt.gz · Darrera modificació: 04/09/2009 17:06 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0