[[quitxua]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

quitxua 17/12/2018 10:36 quitxua 17/12/2018 10:37 actual
Línia 1: Línia 1:
== Quítxua == == Quítxua ==
-=quítxua (Equador)=+**quítxua (Equador)**
Benvingut: Allinchayamuy \\ Benvingut: Allinchayamuy \\
Línia 19: Línia 19:
</html>\\ </html>\\
-=quítxua central=+**quítxua central**
Benvingut:  \\ Benvingut:  \\
quitxua.1545039410.txt.gz · Darrera modificació: 17/12/2018 10:36 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0