Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

nou_genere 09/02/2010 17:26 nou_genere 11/02/2010 14:40 actual
Línia 1: Línia 1:
<html> <html>
-<form name="form1" method="post" action="nova_noticia.php">+<form name="form1" method="post" action="forum/nova_noticia.php">
  <table width="687" border="0" align="center">   <table width="687" border="0" align="center">
    <tr>     <tr>
Línia 10: Línia 10:
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right"> </div></td>+      <td><div align="right">;&nbsp; </div></td>
      <td><div align="left"> </div></td>       <td><div align="left"> </div></td>
    </tr>     </tr>
Línia 22: Línia 22:
    <tr>     <tr>
      <td>&nbsp; </td>       <td>&nbsp; </td>
-      <td><div align="left"> </div></td>+      <td><div align="left"></div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right">Àlias*</div></td>+      <td><div align="right">Pseudònim</div></td>
      <td>       <td>
        <div align="left">         <div align="left">
-          <input type="text" name="alias">+          <input type="text" name="alias" value="Poseu-lo només si cal">
        </div></td>         </div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right"> </div></td>+      <td><div align="right">; &nbsp;</div></td>
      <td><div align="left"> </div></td>       <td><div align="left"> </div></td>
    </tr>     </tr>
Línia 43: Línia 43:
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right"> </div></td>+      <td><div align="right"> &nbsp; </div></td>
      <td><div align="left"></div></td>       <td><div align="left"></div></td>
    </tr>     </tr>
Línia 65: Línia 65:
  </table>   </table>
</form> </form>
-<div align="center">* Es fara public el t&iacute;tol, el text i l' alias. </div></html>+<div align="center">* En cas que no hi introduiu un títol, hi sortirà com a tal la primera frase del text</div></html>
nou_genere.1265732802.txt.gz · Darrera modificació: 09/02/2010 17:26 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0