[[ioruba]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Ioruba

Benvingut: E kà àbo

Hola: Ekààro (bon dia); E kà àsọn (bona tarda)

Com estàs?:

Gràcies:

Com et dius?:

Adéu:

ioruba.1401979309.txt.gz · Darrera modificació: 05/06/2014 16:41 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0