[[ioruba]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

ioruba 05/06/2014 16:29 ioruba 05/06/2014 16:54 actual
Línia 1: Línia 1:
== Ioruba == == Ioruba ==
-Benvingut: স্বাগতম (swāgatam)\\ +Benvingut: E kà àbo\\ 
-<html><embed src="media/bengali_benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  +<html><embed src="media/ioruba_benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Hola: নমস্কার (namaskar) / সালাম (salam) / হ্যালো (helou) \\ +Hola: E kà àro (bon dia); E kà àsọn (bona tarda)\\ 
-<html><embed src="media/bengali_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  +<html><embed src="media/ioruba_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Com estàs?: তুমি কেমন আছ? (āpani kemon āccho) \\ +Com estàs?: Ba wo ni \\ 
-<html><embed src="media/bengali_com_estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  +<html><embed src="media/ioruba_com_estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Gràcies: ধন্যবাদ  (dhonnobād) \\ +Gràcies: Ese \\ 
-<html><embed src="media/bengali_gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  +<html><embed src="media/ioruba_gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Com et dius?: তোমরা নাম কি?(tomar nam ki?) \\  +Com et dius?: Ki ni okukọ rẹ? \\  
-<html><embed src="media/bengali_com_et_dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  +<html><embed src="media/ioruba_com_et_dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Adéu: বিদায় (biday)\\ +Adéu: Ò dabọ \\ 
-<html><embed src="media/bengali_adeu.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ +<html><embed src="media/ioruba_adeu.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
ioruba.1401978546.txt.gz · Darrera modificació: 05/06/2014 16:29 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0