Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

forum_genere 10/02/2010 09:45 forum_genere 24/02/2010 08:17 actual
Línia 1: Línia 1:
-<php+<html
-function get_num() { +<table border="0" width="100%"><tr&gt;&lt;td style="font-size:18px"&gt;&lt;a href="doku.php?id=nou_genere"&gt;Envia el teu post&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align="right" style="font-size:18px">;<a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum">;Anar al Fòrum<;/a&gt;&lt;/td>;</tr></table&gt;&lt;br><br&gt; 
-$num = file_get_contents('forum/not.txt'); +&lt;/html> 
-return $num; +| <html&gt; 
-+&lt;p>Les vostres aportacions al Fòrum seran benvingudes i ens serviran com a elements per a la reflexió. Aquelles contribucions que creguem que són de més interès seran referides i/o llegides en una de les sessions de la tarda tal com consta en el programa.</p> 
-echo '<table width="500" border="0" align="center">'; +  
-$not=get_num(); +<p&gt;&lt;b>QUÈ?</b><br> 
-$bool; +Podeu aportar-hi textos, i també anècdotes, exemples, dubtes, referències d’adreces electròniques on trobar documents, … 
-for ($i=1; $i<=$not; ++$i) { +</p>  
- $bool[$i]=false; +<p><b>COM?</b><br&gt; 
-+Seleccioneu la instrucció “Envia el teu post”. Identifiqueu-vos, ompliu l’apartat “Text” i envieu-nos-ho. Nosaltres revisarem les aportacions i les anirem fent públiques.&lt;/p> 
-$bg[0]=&quot;#FF0000&quot;+<p>Si voleu respondre a algun post, aneu al final de l'aportació   
-$bg[1]="#000000"+corresponent i hi trobareu la pestanya que us permetrà d'afegir-hi un   
-$bg[2]=&quot;#FFFFFF&quot;+comentari.</p> 
-$tit[0]="#000000"+<p>És important que ens especifiqueu el nom i l’adreça electrònica per tal que, si cal, ens puguem posar en contacte amb vosaltres. Atès que es tracta de conduir un Fòrum responsable i seriós, i malgrat que donem l’opció de signar les contribucions  
-$tit[1]=&quot;#FFFFFF&quot;; +amb un pseudònim per si teniu algun motiu molt especial, us recomanem que signeu amb els vostres noms.</p
-$tit[2]=&quot;#FF0000&quot;+</html>
-$aut[0]=&quot;#FFFFFF&quot;+ 
-$aut[1]="#FF0000"+
-$aut[2]="#000000"; +
-for ($i=1; $i<=$not; ++$i) { +
- $r = rand(1,$not); +
- while ($bool[$r]) $r = rand(1,$not); +
- $bool[$r]=true; +
- $file = "forum/$r/not.txt"; +
- $text = file_get_contents($file); +
- $dades = explode(&quot;,&quot;,$text); +
- echo '<tr><td bgcolor=&quot;'.$bg[$r%3].'&quot;><a href=&quot;doku.php?id=post'.$r.'&quot;><p style=&quot;color:'.$tit[$r%3].'&quot;>'.$dades[0].'</p><p align=&quot;right&quot; style="color:'.$aut[$r%3].'>'.$dades[1].'</p></a></td></tr>'; +
-+
-echo '<tr><td><a href=&quot;doku.php?id=nou_genere&quot;>Envia el teu post</a></td></tr></table>;'+
-</php>+
forum_genere.1265791512.txt.gz · Darrera modificació: 10/02/2010 09:45 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0