[[18]]

Aquesta és una revisió antiga del document


18

1. En aquest país es parlen 20 llengües.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren quasi 7.000; actualment en són més de 17.000.

3. El nom d’aquest país és el mateix que el del seu riu més important i significa “riu”.

4. Alguns afirmen que ve del portuguès cambio.

5. El nom de la seva capital significa “entreteixint cordes”.

6. El nom de la seva moneda en darrer terme pot venir de l’alemany.

7. El nom de la fracció de la moneda bu-tut significa “petit” en una llengua local.

8. La seva llengua més parlada s’escriu en alfabet llatí i en alfabet àrab.

9. El nom de la segona llengua més parlada en aquest país significa “negre”.

10. A Catalunya hi ha parlants d’almenys 7 de les seves llengües.

Respostes de la fitxa 18

Pistes 1. En aquest país es parlen més de 30 llengües. 2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren gairebé 2.000; actualment són gairebé 20.000. 3. Aquest país té dues llengües oficials. 4. El nom de la llengua oficial autòctona significa “negre”. 5. D’aquesta llengua ens ha arribat la paraula banana. 6. El nom de la capital d’aquest país significa “tamarinde”. 7. El nom d’aquest país i del riu que el travessa significa “les nostres barques”. 8. La llengua amb més parlants d’aquest país és el wòlof. 9. L’antiga capital d’aquest país era Saint Louis. 10. El topònim Rufisque, que en wòlof és Ten Geej, és d’origen portuguès. Informació complementària 1. Informació de l’Ethnologue. 2. Informació de l’Idescat. 3. Francès i wòlof. 4. Wòlof significa “negre”. 5. Banana és una paraula d’origen wòlof. 6. Dakar significa “tamarinde”. 7. Senegal significa “les nostres barques”. 8. El wòlof al Senegal té més de 2 milions i mig de parlants. 9. Saint Louis era l’antiga capital del Senegal. 10. Rufisque ve del portuguès Rio Fresco o Refresco.

Senegal 19

Pistes 1. El nom d’aquest país significa “perifèria, confí”. 2. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país eren 364; actualment supera les 17.000. 3. En aquest país es parlen llengües de tres famílies lingüístiques diferents. 4. La seva tercera ciutat s’havia dit Katerinoslav i Sitcheslav a l’època tsarista. 5. La seva quarta ciutat s’havia dit Stalino a l’època soviètica, i abans Yuzivka. 6. La seva cinquena ciutat i port més conegut s’havia dit antigament Istrianorum Portus. 7. Aquesta mateixa ciutat es diu Hadji-Bey en una de les llengües del país. 8. La seva sisena ciutat es deia Alexandrovsk o Oleksandrivsk a l’època tsarista. 9. La seva península més coneguda es deia antigament Taurida o Kersonese. 10. En aquest país hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka. Informació complementària 1. Ucraïna significa “perifèria, confí” en ucraïnès. 2. Informació de l’Idescat. 3. L’ucraïnès, el grec, el romanès i el romaní són llengües indoeuropees; el karaïm, el tàtar i l’urum són altaïques, i l’hongarès és uràlica. 4. Katerinoslav i Sitcheslav són noms anteriors de Dniepropetrovsk. 5. Stalino i Yuzivka són noms anteriors de Donetske. 6. Istrianorum Portus és el nom antic d’Odessa. 7. Hadji-Bey és el nom en tàtar d’Odessa. 8. Alexandrovsk i Oleksandrivsk són els noms en rus i ucraïnès de Zaporiijja a l’època tsarista. 9. Taurida i Kersonese són noms antics de Crimea. 10. A Ucraïna hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka.

Ucraïna 20

18.1340619902.txt.gz · Darrera modificació: 25/06/2012 12:25 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0