Aquesta és una revisió antiga del document


PROGRAMA

Dilluns 7 de juliol (matí)

1. Classificació de les llengües d'Àfrica 1.1. La descoberta de les llengües africanes 1.2. Lingüística o religió? Els mites bíblics 1.3. Llengua i raça. Els mites científics 1.4. La classificació de Greenberg 1.5. Llengua i història

Dilluns 7 de juliol (tarda)

2. Característiques de les llengües africanes 2.1. Aspectes fonològics: tons i clicks 2.2. Aspectes morfològics: llengües aïllants i aglutinants2.3. La creació de lèxic

3. Aspectes sociolingüístics 3.1. Estatus de les llengües africanes 3.2. Dinàmica de les llengües africanes 3.3. Política lingüística colonial 3.4. Llengua i ensenyament

Dimarts 8 de juliol (matí)

4. Llengua i literatura a l'Àfrica 4.1. Oralitat i escriptura 4.2. Els temes de la literatura africana 4.3. Universalitat i llengua 4.4. La colonització de la ment

5. Per a qui escriuen els escriptors africans? 5.1. Negritud i francofonia 5.2. Tigritud i Commonwealth 5.3. Vamos descobrir Angola i lusofonia 5.4. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per recordar-vos el nom de cada cosa

vegeu_el_programa.1211217427.txt.gz · Darrera modificació: 19/05/2008 19:17 per eimonros
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0