Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

vegeu_el_programa 19/05/2008 19:03 vegeu_el_programa 19/05/2008 19:22 actual
Línia 1: Línia 1:
-PROGRAMA +PROGRAMA 
 + 
 +Dilluns 7 de juliol (matí)
-Dilluns 7 de juliol (matí)  
1. Classificació de les llengües d'Àfrica 1. Classificació de les llengües d'Àfrica
-    1.1. La descoberta de les llengües africanes + 
-   1.2. Lingüística o religió? Els mites bíblics +1.1. La descoberta de les llengües africanes 
-   1.3. Llengua i raça. Els mites científics + 
-   1.4. La classificació de Greenberg +1.2. Lingüística o religió? Els mites bíblics 
-   1.5. Llengua i història  + 
-Dilluns 7 de juliol (tarda) +1.3. Llengua i raça. Els mites científics 
 + 
 +1.4. La classificació de Greenberg 
 + 
 +1.5. Llengua i història 
 + 
 +Dilluns 7 de juliol (tarda) 
2. Característiques de les llengües africanes 2. Característiques de les llengües africanes
-    2.1. Aspectes fonològics: tons i clicks + 
-   2.2. Aspectes morfològics: llengües aïllants i aglutinants +2.1. Aspectes fonològics: tons i clicks 
-   2.3. La creació de lèxic  + 
-3. Aspectes sociolingüístics  +2.2. Aspectes morfològics: llengües aïllants i aglutinants 
-   3.1. Estatus de les llengües africanes + 
-   3.2. Dinàmica de les llengües africanes +2.3. La creació de lèxic 
-   3.3. Política lingüística colonial + 
-   3.4. Llengua i ensenyament  +3. Aspectes sociolingüístics 
-Dimarts 8 de juliol (matí) + 
 +3.1. Estatus de les llengües africanes 
 + 
 +3.2. Dinàmica de les llengües africanes 
 + 
 +3.3. Política lingüística colonial 
 + 
 +3.4. Llengua i ensenyament 
 + 
 +Dimarts 8 de juliol (matí) 
4. Llengua i literatura a l'Àfrica 4. Llengua i literatura a l'Àfrica
-    4.1. Oralitat i escriptura + 
-   4.2. Els temes de la literatura africana +4.1. Oralitat i escriptura 
-   4.3. Universalitat i llengua + 
-   4.4. La colonització de la ment +4.2. Els temes de la literatura africana 
 + 
 +4.3. Universalitat i llengua 
 + 
 +4.4. La colonització de la ment 
5. Per a qui escriuen els escriptors africans? 5. Per a qui escriuen els escriptors africans?
-    5.1. Negritud i francofonia + 
-   5.2. Tigritud i Commonwealth +5.1. Negritud i francofonia 
-   5.3. Vamos descobrir Angola i lusofonia + 
-   5.4. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per recordar-vos el nom de cada cosa +5.2. Tigritud i Commonwealth 
 + 
 +5.3. Vamos descobrir Angola i lusofonia 
 + 
 +5.4. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per recordar-vos el nom de cada cosa 
 + 
vegeu_el_programa.1211216618.txt.gz · Darrera modificació: 19/05/2008 19:03 per eimonros
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0