[[quitxua]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Quítxua

Benvingut: Allinchayamuy
Com estàs?: Imaynalla?
Com et dius?: Imataq sutiyki?
Gràcies: Sulpay
Adéu: Tupananchiskama

quitxua.1268910638.txt.gz · Darrera modificació: 18/03/2010 12:10 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0