Aquesta és una revisió antiga del document


II Premi Pau Ginés

Premi Pau Ginés a un treball de recerca sobre les llengües parlades a Catalunya.

El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades, conjuntament amb la Fundació Aurèlia Figueras, convoca el II Premi Pau Ginés a un Treball de Recerca de Batxillerat que tingui com a objecte les llengües parlades a Catalunya.

El premi s’atorgarà al millor treball de recerca que contribueixi a conèixer les llengües parlades a Catalunya.

Bases

* Podran optar al premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya. * Els treballs presentats hauran de tractar les llengües de la immigració, la localització de les llengües a Catalunya, les biografies dels parlants i altres temes relacionats. Es valoraran especialment els inventaris de llengües de municipis, nuclis urbans, centres escolars, etc. * Els treballs de recerca hauran de ser inèdits i originals i s’hauran d’haver realitzat durant el curs 2010-11. * Els treballs es lliuraran en format electrònic a l’adreça gela@ub.edu i se’n remetrà una còpia en paper a l’adreça:

  Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades
  Departament de Lingüística General
  Facultat de Filologia
  Universitat de Barcelona
  Gran Via, 585
  08007 Barcelona

* El GELA notificarà la recepció dels treballs al remitent. Per resoldre qualsevol qüestió respecte al premi, caldrà lliurar aquesta notificació prèviament. * En el treball hi haurà de constar: 1. Les dades de l’alumne (nom, cognoms, adreça i telèfon) 2. El nom del tutor o director del treball 3. El nom del director del centre i un telèfon de contacte 4. El nom i l’adreça del centre 5. El vistiplau de la direcció del centre * El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 d’abril de 2011. * El jurat del premi estarà format per dos membres del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades i un membre del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona.

* Els premis atorgats en aqueta edició seran:

    o Un lot de productes del GELA per a l’alumne guanyador i un diploma.
    o Un lot de llibres del GELA per al tutor/director del treball i un diploma.
    o 300€ per al centre on estudiï l’alumne autor del treball guanyador i un diploma.
 • El jurat es reserva el dret de premiar ex-aequo diversos treballs, així com d’atorgar premis especials a treballs que ho mereixin.
 • El guanyador del premi es farà públic abans de la finalització del curs acadèmic.
 • El jurat resoldrà al seu criteri qualsevol qüestió que sorgeixi i que no estigui prevista en aquestes bases. La decisió del jurat és inapel·lable.
 • La participació en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

Pau Ginés (1911-1979) va ser un activista cultural que va dedicar la seva vida al coneixement de les llengües. Amb tota la passió de l’amateur, va arribar a parlar i a traduir 30 llengües i va crear una biblioteca amb uns 5.000 títols sobre gairebé 100 llengües. La generositat de la seva família ha permès que puguem gaudir d’aquest llegat a la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades vol reconèixer la tasca d’aquest humanista que, en un període on la diversitat lingüística quedava molt lluny de les preocupacions dels catalans, va avançar-se al seu temps i va cercar informació sobre un gran nombre de llengües, bona part de les quals són ara les llengües de molts ciutadans de Catalunya. Confiem que la seva obra serveixi d’inspiració i estímul als estudiants de batxillerat que vulguin aportar nous coneixements sobre la diversitat lingüística al nostre país.

premi_pau_gines.1275738690.txt.gz · Darrera modificació: 05/06/2010 13:51 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0