[[post5]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

post5 04/03/2010 00:41 post5 04/03/2010 14:49 actual
Línia 1: Línia 1:
-==== Des de l\'escola ==== +==== Des de l'escola ==== 
-|Sóc de les mestres que porto anys fent per manera de visibilitzar \"el femení\" (aportacions de les dones a la societat i a la cultura) a l\'escola, marcant la diferència i emprant el femení en la comunicació a l\'aula i he de dir que sempre he tingut una molt bona acollida per part de l\'alumnat que ha entès perfectament i ha valorat la iniciativa. També en les trobades i xerrades amb les AMPAs no cal argumentar gaire per no dir gens, perquè de seguida veuen que hi ha una discriminació en l\'ús androcèntric de la llengua i miren com podem solucionar-ho. En canvi, sí que he detectat resistències a vegades que he estat més aviat entre especialistes i em sap greu, perquè les propostes que es fan a favor d\'un ús no androcèntric de la llengua són precisament a favor, són mesures que no van en contra de res ni de ningú i molt menys de la llengua que, per sort, té recursos per a tot i més. | +| Sóc de les mestres que porto anys fent per manera de visibilitzar "el femení" (aportacions de les dones a la societat i a la cultura) a l'escola, marcant la diferència i emprant el femení en la comunicació a l'aula i he de dir que sempre he tingut una molt bona acollida per part de l'alumnat que ha entès perfectament i ha valorat la iniciativa. També en les trobades i xerrades amb les AMPAs no cal argumentar gaire per no dir gens, perquè de seguida veuen que hi ha una discriminació en l'ús androcèntric de la llengua i miren com podem solucionar-ho. En canvi, sí que he detectat resistències a vegades que he estat més aviat entre especialistes i em sap greu, perquè les propostes que es fan a favor d'un ús no androcèntric de la llengua són precisament a favor, són mesures que no van en contra de res ni de ningú i molt menys de la llengua que, per sort, té recursos per a tot i més. | 
-  + 
-<html>  + 
-<div align="right">Autor: Mercè Otero Vidal</div>  +<html> 
-<div><a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum"><img src="forum/enrere.gif" height="2%" width="2%">Tornar al forum</a></div> + 
 +<div align="right">Autor: Mercè Otero Vidal</div> 
 + 
 +<div><a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum"><img src="forum/enrere.gif" height="2%" width="2%">Tornar al forum</a></div> 
</html> </html>
-  + 
-<php>  + 
-$numn = 0;  +<php> 
-$doc = "forum/5/$numn.txt";  + 
-while (file_exists($doc)) {  +$numn = 0; 
- ++$numn;  + 
- $doc = "forum/5/$numn.txt";  +$doc = "forum/5/$numn.txt"; 
-}  + 
-echo "</div><h4>Comentaris ($numn)</h4>";  +while (file_exists($doc)) { 
-for ($i=0; $i<$numn; ++$i) {  + 
- $doc = "forum/5/$i.txt";  + ++$numn; 
- $txt = file_get_contents($doc);  + 
- $txt = explode("$",$txt);  + $doc = "forum/5/$numn.txt"; 
- $datae = explode("/",$txt[2]);  + 
- $txt[1] = nl2br($txt[1]);  +} 
- echo "<h5> $txt[0]: </h5>";  + 
- echo "<div class=\"level5\">$txt[1]";  +echo "</div><h4>Comentaris ($numn)</h4>"; 
- echo "<div align=\"right\" style=\"font-size:10px\">Enviat el $datae[0]/$datae[1]/$datae[2] a les $datae[3]:$datae[4]</div></div>";  + 
-}  +for ($i=0; $i<$numn; ++$i) { 
-echo "<div>";  + 
- + $doc = "forum/5/$i.txt"; 
 + 
 + $txt = file_get_contents($doc); 
 + 
 + $txt = explode("$",$txt); 
 + 
 + $datae = explode("/",$txt[2]); 
 + 
 + $txt[1] = nl2br($txt[1]); 
 + 
 + echo "<h5> $txt[0]: </h5>"; 
 + 
 + echo "<div class=\"level5\">$txt[1]"; 
 + 
 + echo "<div align=\"right\" style=\"font-size:10px\">Enviat el $datae[0]/$datae[1]/$datae[2] a les $datae[3]:$datae[4]</div></div>"; 
 + 
 +} 
 + 
 +echo "<div>"; 
 + 
 + 
</php>=== Envia un comentari === </php>=== Envia un comentari ===
-  + 
-<html>  + 
-<form name="form1" method="post" action="comentari.php">  +<html> 
-<table width="70%" height="240" border="0" align="center">  + 
-    <tr>  +<form name="form1" method="post" action="comentari.php"> 
-      <td align="right" width="40%">Nom i cognoms</td>  + 
-      <td align="center" width="60%"><input name="n" type="text" id="n" value=""></td>  +<table width="70%" height="240" border="0" align="center"> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right" width="40%">Nom i cognoms</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center" width="60%"><input name="n" type="text" id="n" value=""></td> 
-      <td align="right">Institució o lloc de treball</td>  + 
-      <td align="center"><input type="text" name="l" id="l" value=""></td>  +    </tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center">&nbsp;</td> 
-      <td align="right">Marca la casella si ets estudiant</td>  + 
-      <td align="center"><input type="checkbox" name="e" id="e" value="1"></td>  +    </tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right">Institució o lloc de treball</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center"><input type="text" name="l" id="l" value=""></td> 
-      <td align="right">Adreça electrònica</td>  + 
-      <td align="center"><input type="text" name="c" id="c" value=""></td>  +    </tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center">&nbsp;</td> 
-      <td align="right">Comentari</td>  + 
-      <td align="center">  +    </tr> 
-          <textarea name="text" cols="30" rows="7"></textarea>  + 
-      </td>  +    <tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="right">Marca la casella si ets estudiant</td> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="center"><input type="checkbox" name="e" id="e" value="1"></td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    </tr> 
-      <td align="right"><input type="hidden" name="h" value="5"></td>  + 
-      <td align="center"><input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"></td>  +    <tr> 
-    </tr>  + 
-  </table>  +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-</form> + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">Adreça electrònica</td> 
 + 
 +      <td align="center"><input type="text" name="c" id="c" value=""></td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">&nbsp;</td> 
 + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">Comentari</td> 
 + 
 +      <td align="center"> 
 + 
 +          <textarea name="text" cols="30" rows="7"></textarea> 
 + 
 +      </td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">&nbsp;</td> 
 + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right"><input type="hidden" name="h" value="5"></td> 
 + 
 +      <td align="center"><input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"></td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +  </table> 
 + 
 +</form> 
</html> </html>
post5.1267659698.txt.gz · Darrera modificació: 04/03/2010 14:49 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0