[[post2]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

post2 23/02/2010 22:38 post2 24/02/2010 07:43 actual
Línia 1: Línia 1:
==== Recomanacions de la UPF ==== ==== Recomanacions de la UPF ====
-|Us envio aquest document, que s'acaba d'aprovar a la UPF, i que lliga molt amb tot plegat. Gràcies per organitzar una jornada tan oportuna.+Us envio aquest document, que s'acaba d'aprovar a la UPF, i que lliga molt amb tot plegat. Gràcies per organitzar una jornada tan oportuna.
Línia 153: Línia 153:
- el vicepresident o vicepresidenta primer del Consell ha d’assistir...+el vicepresident o vicepresidenta primer del Consell ha d’assistir...
- el professor o professora investigador pren part en les reunions... +el professor o professora investigador pren part en les reunions...
el secretari o secretària adjunt és nomenat... el secretari o secretària adjunt és nomenat...
- el vocal segon de la Comissió...+el vocal segon de la Comissió...
- el primer o primera suplent substitueix el titular en cas que... +el primer o primera suplent substitueix el titular en cas que...
Línia 177: Línia 177:
el rector [Josep Joan Moreso] va afirmar, en l’acte d’inauguració, que... el rector [Josep Joan Moreso] va afirmar, en l’acte d’inauguració, que...
- la síndica de Greuges [Paz Battaner] va cloure la sessió... +la síndica de Greuges [Paz Battaner] va cloure la sessió...
Línia 219: Línia 219:
el professor o professora director del curs... [i no pas el professor director o directora..., ni tampoc el professor director o professor directora...] el professor o professora director del curs... [i no pas el professor director o directora..., ni tampoc el professor director o professor directora...]
- el síndic o síndica de Greuges és escollit... [i no pas és escollit o escollida...]+el síndic o síndica de Greuges és escollit... [i no pas és escollit o escollida...]
Línia 257: Línia 257:
- Nom del pare/mare: [i no pas Nom del/de la pare/mare]+Nom del pare/mare: [i no pas Nom del/de la pare/mare]
- Professor/a doctor/a tutor/a:+Professor/a doctor/a tutor/a:
- Secretari/ària en funcions:+Secretari/ària en funcions:
El Sr./a. .................., professor/a titular del Departament [i no pas El/la Sr./Sra. .............] El Sr./a. .................., professor/a titular del Departament [i no pas El/la Sr./Sra. .............]
- Nom i cognoms del doctorand/a [i no pas Nom i cognoms del/de la doctorand/a]+Nom i cognoms del doctorand/a [i no pas Nom i cognoms del/de la doctorand/a]
- Autor/a del treball:+Autor/a del treball:
- Director/a de la tesi: +Director/a de la tesi:
- +
-  +
- +
-|+
Línia 312: Línia 308:
echo "<h5> $txt[0]: </h5>"; echo "<h5> $txt[0]: </h5>";
 +
 +        $txt[1] = nl2br($txt[1]);
echo "<div class=\"level5\">$txt[1]"; echo "<div class=\"level5\">$txt[1]";
post2.1266961098.txt.gz · Darrera modificació: 23/02/2010 22:38 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0