Aquesta és una revisió antiga del document


Nous textos sobre la qüestió del gènere

Neus Nogué (2013). ¿Femení per referir-se a homes i a dones?

Neus Nogué (2013). Contra tots i totes, senyores i senyor?

Pau Vidal (2013). Violència de gènere. //Eix Diari//, 9-10-2013

Lluís Izaguirre (20013). "Contra la violència de gènere gramatical"

Pilar Murtra (2011). “Acord sobre l’ús no sexista de la llengua: un pas endavant”. Llengua i Ús, 50, p. 40-47.

Heura Marçal (2013). Entrevista a Heura Marçal, assessora lingüística del Servei de Llengües de la UAB i coautora de la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB.

Neus Nogué (2013). Visibilitzar o marcar: de la Jornada al llibre. Presentació a la Jornada Balanç del document “Acord sobre l'ús no sexista de la llengua”. 6 de novembre de 2013, Barcelona.

Margarida Sanjaume (2013). “Balanç de l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua: anàlisi de textos parlamentaris”. Text presentat a la Jornada Balanç del document “Acord sobre l'ús no sexista de la llengua”. 6 de novembre de 2013, Barcelona.

nous_textos_genere.1383847583.txt.gz · Darrera modificació: 07/11/2013 19:06 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0