Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

nou_genere 09/02/2010 17:24 nou_genere 11/02/2010 14:40 actual
Línia 1: Línia 1:
<html> <html>
-<table width="637" border="0" align="center">+<form name="form1" method="post" action="forum/nova_noticia.php"> 
 +  <table width="687" border="0" align="center">
    <tr>     <tr>
-      <td width="289"><div align="right">Nom i cognom</div></td> +      <td width="352"><div align="right">Nom i cognom</div></td> 
-      <td width="338">+      <td width="325">
        <div align="left">         <div align="left">
          <input type="text" name="nom">           <input type="text" name="nom">
Línia 9: Línia 10:
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right"></div></td> +      <td><div align="right">;&nbsp; </div></td> 
-      <td><div align="left"></div></td>+      <td><div align="left"> </div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
Línia 20: Línia 21:
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td>&nbsp;</td>+      <td>&nbsp; </td>
      <td><div align="left"></div></td>       <td><div align="left"></div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right">Àlias*</div></td>+      <td><div align="right">Pseudònim</div></td>
      <td>       <td>
        <div align="left">         <div align="left">
-          <input type="text" name="alias">+          <input type="text" name="alias" value="Poseu-lo només si cal">
        </div></td>         </div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right"></div></td> +      <td><div align="right">; &nbsp;</div></td> 
-      <td><div align="left"></div></td>+      <td><div align="left"> </div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
Línia 42: Línia 43:
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td><div align="right"></div></td>+      <td><div align="right">; &nbsp; </div></td>
      <td><div align="left"></div></td>       <td><div align="left"></div></td>
    </tr>     </tr>
Línia 53: Línia 54:
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
-      <td>&nbsp;</td> +      <td>&nbsp; </td> 
-      <td><div align="center"></div></td>+      <td><div align="center"> </div></td>
    </tr>     </tr>
    <tr>     <tr>
Línia 64: Línia 65:
  </table>   </table>
</form> </form>
-* Es fara public el t&amp;iacute;tol, el text i l' alias. </html>+&lt;div align=";center">* En cas que no hi introduiu un títol, hi sortirà com a tal la primera frase del text</div></html>
nou_genere.1265732689.txt.gz · Darrera modificació: 09/02/2010 17:24 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0