[[noruec]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Noruec

Benvingut: Velkommen Hola: Hallo

noruec.1281367187.txt.gz · Darrera modificació: 09/08/2010 17:19 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0