[[mayans]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Les llengües de la immigració a l'escola catalana

Presentació de Pere Mayans, responsable del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament

mayans.1351870398.txt.gz · Darrera modificació: 02/11/2012 16:33 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0