[[lingala]]

Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

  • 21/05/2008 09:13 lingalaperecomellas (actual)
  • 21/05/2008 09:12 mostra diferències amb la versió actual lingalaperecomellas
  • 21/05/2008 09:06 mostra diferències amb la versió actual lingala – creat perecomellas
lingala.txt · Darrera modificació: 21/05/2008 09:13 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0