Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

autobiografies 09/03/2018 11:15 autobiografies 09/03/2018 11:16 actual
Línia 8: Línia 8:
El format és lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també. En els casos en què l’original no sigui en català s’haurà d’acompanyar d’una traducció, subtítols o qualsevol instrument que permeti la lectura o audició en català. Es podran presentar textos escrits, en suport audiovisual (o d’àudio/vídeo) i en qualsevol gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic, etc.). El format és lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també. En els casos en què l’original no sigui en català s’haurà d’acompanyar d’una traducció, subtítols o qualsevol instrument que permeti la lectura o audició en català. Es podran presentar textos escrits, en suport audiovisual (o d’àudio/vídeo) i en qualsevol gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic, etc.).
-1. El concurs és obert a tothom +1. El concurs és obert a tothom \\ 
-2. S’hi poden presentar tots els documents que puguin considerar-se biografies i autobiografies lingüístiques. +2. S’hi poden presentar tots els documents que puguin considerar-se biografies i autobiografies lingüístiques.\\ 
-3. La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball sigui una altra. +3. La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball sigui una altra.\\ 
-4. El format del treball és lliure. Es poden presentar treballs escrits (diaris, entrevistes, narracions, poemes), orals o signats (monòlegs, diàlegs, entrevistes, documentals).  +4. El format del treball és lliure. Es poden presentar treballs escrits (diaris, entrevistes, narracions, poemes), orals o signats (monòlegs, diàlegs, entrevistes, documentals). \\ 
-5. El suport del treball és lliure. Es poden presentar textos, gravacions, audiovisuals, etc. +5. El suport del treball és lliure. Es poden presentar textos, gravacions, audiovisuals, etc.\\ 
-6. En cas que els treballs no siguin autobiogràfics, caldrà l’autorització de la persona o persones biografiades, o dels seus descendents si cal. +6. En cas que els treballs no siguin autobiogràfics, caldrà l’autorització de la persona o persones biografiades, o dels seus descendents si cal.\\ 
-7. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades farà una primera selecció de treballs i el jurat serà l’encarregat de distribuir l’import del premi. +7. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades farà una primera selecció de treballs i el jurat serà l’encarregat de distribuir l’import del premi.\\ 
-8. L’import del premi és de 3.000 €, que es podran repartir en diferents categories o treballs a criteri del jurat. +8. L’import del premi és de 3.000 €, que es podran repartir en diferents categories o treballs a criteri del jurat.\\ 
-9. El veredicte del jurat serà inapel·lable. +9. El veredicte del jurat serà inapel·lable.\\ 
-10. Es valoraran especialment l’originalitat, la qualitat i l’interès de la biografia. +10. Es valoraran especialment l’originalitat, la qualitat i l’interès de la biografia.\\ 
-11. Tots els treballs presentats que no siguin reclamats per escrit a l'adreça gela@ub.edu abans d’un mes des de la publicació dels resultats, passaran a formar part del fons documental de la Fundació Aurèlia Figueras. +11. Tots els treballs presentats que no siguin reclamats per escrit a l'adreça gela@ub.edu abans d’un mes des de la publicació dels resultats, passaran a formar part del fons documental de la Fundació Aurèlia Figueras.\\ 
-12. L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió i publicació a les entitats organitzadores. +12. L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió i publicació a les entitats organitzadores.\\ 
-13. El termini per al lliurament dels treballs és el 15 de setembre de 2018. Cal enviar-los a l'adreça de correu electrònic gela@ub.edu. El resultat es farà públic durant la segona quinzena de novembre en un acte organitzat pel GELA del qual s'informarà oportunament. +13. El termini per al lliurament dels treballs és el 15 de setembre de 2018. Cal enviar-los a l'adreça de correu electrònic gela@ub.edu. El resultat es farà públic durant la segona quinzena de novembre en un acte organitzat pel GELA del qual s'informarà oportunament.\\ 
-14. Un cop s’hagi fet públic el resultat, els treballs guanyadors seran accessibles a través d’Internet. Els treballs no reclamats seran consultables exhaurit el termini de reclamació.+14. Un cop s’hagi fet públic el resultat, els treballs guanyadors seran accessibles a través d’Internet. Els treballs no reclamats seran consultables exhaurit el termini de reclamació.\\
==== (Auto)biografies guanyadores del IV Concurs Internacional (2017)==== ==== (Auto)biografies guanyadores del IV Concurs Internacional (2017)====
autobiografies.txt · Darrera modificació: 09/03/2018 11:16 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0