Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

autobiografies 05/12/2017 12:50 autobiografies 16/12/2019 12:35 actual
Línia 1: Línia 1:
-===== V Concurs d’(auto)biografies lingüístiques =====+===== VI Concurs d’(auto)biografies===== 
 +===== lingüístiques =====
-La [[http://http://fundacioaureliafigueras.cat|Fundació Aurèlia Figueras]], el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona i la [[http://www.vives.org/|Xarxa Vives d'Universitats]] convoquen el V Premi d’(auto)biografies lingüístiques.+La [[http://http://fundacioaureliafigueras.cat|Fundació Aurèlia Figueras]], el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona i la [[http://www.vives.org/|Xarxa Vives d'Universitats]] convoquen el VI Premi d’(auto)biografies lingüístiques.
L’autobiografia lingüística és la descripció de les experiències d’una persona en relació amb les llengües, ja sigui formes d’aprenentatge, llengües del seu entorn, formes de transmissió familiar i, en fi, qualsevol experiència relacionada amb la llengua i les llengües. També formen part del projecte les biografies lingüístiques que descriguin l’experiència lingüística d’altres persones, per exemple, mitjançant treballs periodístics. L’objectiu d’aquest projecte és crear un fons documental al qual s’hi pugui accedir lliurement i, eventualment, realitzar activitats com ara projeccions de documentals, simposis, tallers, activitats didàctiques, etc. L’autobiografia lingüística és la descripció de les experiències d’una persona en relació amb les llengües, ja sigui formes d’aprenentatge, llengües del seu entorn, formes de transmissió familiar i, en fi, qualsevol experiència relacionada amb la llengua i les llengües. També formen part del projecte les biografies lingüístiques que descriguin l’experiència lingüística d’altres persones, per exemple, mitjançant treballs periodístics. L’objectiu d’aquest projecte és crear un fons documental al qual s’hi pugui accedir lliurement i, eventualment, realitzar activitats com ara projeccions de documentals, simposis, tallers, activitats didàctiques, etc.
Línia 7: Línia 8:
El format és lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també. En els casos en què l’original no sigui en català s’haurà d’acompanyar d’una traducció, subtítols o qualsevol instrument que permeti la lectura o audició en català. Es podran presentar textos escrits, en suport audiovisual (o d’àudio/vídeo) i en qualsevol gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic, etc.). El format és lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també. En els casos en què l’original no sigui en català s’haurà d’acompanyar d’una traducció, subtítols o qualsevol instrument que permeti la lectura o audició en català. Es podran presentar textos escrits, en suport audiovisual (o d’àudio/vídeo) i en qualsevol gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic, etc.).
-1. El concurs és obert a tothom +1. El concurs és obert a tothom \\ 
-2. S’hi poden presentar tots els documents que puguin considerar-se biografies i autobiografies lingüístiques. +2. S’hi poden presentar tots els documents que puguin considerar-se biografies i autobiografies lingüístiques.\\ 
-3. La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball sigui una altra. +3. La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball sigui una altra.\\ 
-4. El format del treball és lliure. Es poden presentar treballs escrits (diaris, entrevistes, narracions, poemes), orals o signats (monòlegs, diàlegs, entrevistes, documentals).  +4. El format del treball és lliure. Es poden presentar treballs escrits (diaris, entrevistes, narracions, poemes), orals o signats (monòlegs, diàlegs, entrevistes, documentals). \\ 
-5. El suport del treball és lliure. Es poden presentar textos, gravacions, audiovisuals, etc. +5. El suport del treball és lliure. Es poden presentar textos, gravacions, audiovisuals, etc.\\ 
-6. En cas que els treballs no siguin autobiogràfics, caldrà l’autorització de la persona o persones biografiades, o dels seus descendents si cal. +6. En cas que els treballs no siguin autobiogràfics, caldrà l’autorització de la persona o persones biografiades, o dels seus descendents si cal.\\ 
-7. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades farà una primera selecció de treballs i el jurat serà l’encarregat de distribuir l’import del premi. +7. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades farà una primera selecció de treballs i el jurat serà l’encarregat de distribuir l’import del premi.\\ 
-8. L’import del premi és de 3.000 €, que es podran repartir en diferents categories o treballs a criteri del jurat. +8. L’import del premi és de 3.000 €, que es podran repartir en diferents categories o treballs a criteri del jurat.\\ 
-9. El veredicte del jurat serà inapel·lable. +9. El veredicte del jurat serà inapel·lable.\\ 
-10. Es valoraran especialment l’originalitat, la qualitat i l’interès de la biografia. +10. Es valoraran especialment l’originalitat, la qualitat i l’interès de la biografia.\\ 
-11. Tots els treballs presentats que no siguin reclamats per escrit a l'adreça gela@ub.edu abans d’un mes des de la publicació dels resultats, passaran a formar part del fons documental de la Fundació Aurèlia Figueras. +11. Tots els treballs presentats que no siguin reclamats per escrit a l'adreça gela@ub.edu abans d’un mes des de la publicació dels resultats, passaran a formar part del fons documental de la Fundació Aurèlia Figueras.\\ 
-12. L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió i publicació a les entitats organitzadores. +12. L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió i publicació a les entitats organitzadores.\\ 
-13. El termini per al lliurament dels treballs és el 15 de setembre de 2018. Cal enviar-los a l'adreça de correu electrònic gela@ub.edu. El resultat es farà públic durant la segona quinzena de novembre en un acte organitzat pel GELA del qual s'informarà oportunament. +13. El termini per al lliurament dels treballs és el 15 de setembre de 2019. Cal enviar-los a l'adreça de correu electrònic gela@ub.edu. El resultat es farà públic durant la segona quinzena de novembre en un acte organitzat pel GELA del qual s'informarà oportunament.\\ 
-14. Un cop s’hagi fet públic el resultat, els treballs guanyadors seran accessibles a través d’Internet. Els treballs no reclamats seran consultables exhaurit el termini de reclamació.+14. Un cop s’hagi fet públic el resultat, els treballs guanyadors seran accessibles a través d’Internet. Els treballs no reclamats seran consultables exhaurit el termini de reclamació.\\ 
 + 
 + 
 +==== (Auto)biografies guanyadores del V Concurs Internacional (2018)==== 
 + 
 +=== Primer premi === 
 + 
 +{{costa_biografialengatgiera.pdf|Dei lengas au lengatge: quanranta ans de quistas plurilingues}}, de James Costa. 
 + 
 +=== Segon premi === 
 + 
 +{{autobiografia_traducida_dh.pdf|Autobiografia lingüística}}, de Néstor Guillermo Daniel Huircapan 
 + 
 +{{autobiografia-daniel-huircapan.pdf|(versió original)}} 
 + 
 +=== Menció especial === 
 + 
 +{{el_lleo_del_panjab.pdf|El lleó del Punjab}}, de Marta Navarro 
==== (Auto)biografies guanyadores del IV Concurs Internacional (2017)==== ==== (Auto)biografies guanyadores del IV Concurs Internacional (2017)====
=== Primer premi === === Primer premi ===
 +
 +[[https://youtu.be/7BUGDnCdoao|Josefa Ballena, una veu wichí]], de Virgínia Unamuno
=== Segons premis (ex aequo) === === Segons premis (ex aequo) ===
 +{{hochberg_gela2017.pdf|Llengües per llegir els llavis (Languages for Lipreading): Una autobiografia lingüística}}, d'Amy Dara Hochberg
 +Entre llengües i paisatges, de Daniel Pinto
==== (Auto)biografies guanyadores del III Concurs Internacional (2016)==== ==== (Auto)biografies guanyadores del III Concurs Internacional (2016)====
autobiografies.1512474616.txt.gz · Darrera modificació: 05/12/2017 12:50 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0