[[almanac]]

Aquesta és una revisió antiga del document


ALMANAC DEL GELA

El Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades us proposa un almanac lingüístic. Cada dia hi trobareu informació sobre alguna llengua o grup de llengües. Atès que les llengües viuen en els parlants, sempre que puguem donarem notícia d'algun creador en la llengua que pertoqui o d'alguna persona que hi estigui relacionada.

Amb aquesta proposta volem retre homenatge a totes les persones que han volgut aportar la seva llengua a la humanitat. Com diu Albert Gérard referint-se als autors africans, l'aparició de la literatura en vernacle a Europa deu molt a aquelles persones amb talent que van decidir renunciar al prestigi inherent al llatí i compondre la Chanson de Roland, el Poema de Mío Cid, el Tirant lo Blanc o la Divina Commedia en el que era vist com la parla de bàrbars illetrats. Aquest és el dilema de l'escriptor africà actualment: o bé fa servir una llengua europea i assoleix el reconeixement (i el benefici econòmic) d'una audiència internacional, però amb el risc de desarrelar-se o pot fer servir la seva llengua materna, defugint estoicament la crida del mercat, i limitant-se a ser un dels Milton contemporanis sense glòria, però ajudant el seu poble a avançar cap a l'alfabetització generalitzada i pavimentar el camí cap als futurs assoliments i reconeixements.

Amb aquest almanac volem reconèixer i agrair la tasca dels autors que, enfrontats o no al dilema, han fet servir la seva llengua per crear.

almanac.1230818096.txt.gz · Darrera modificació: 01/01/2009 14:54 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0