[[almanac]]

Aquesta és una revisió antiga del document


L’ALMANAC DEL GELA 2008

PRESENTACIÓ

L'ONU ha declarat el 2008 Any Internacional de les Llengües. Amb aquest motiu el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades us proposa un almanac lingüístic. Cada dia hi trobareu informació sobre alguna llengua o grup de llengües. Atès que les llengües viuen en els parlants, sempre que puguem donarem notícia d'algun creador en la llengua que pertoqui o d'alguna persona que hi estigui relacionada.

Amb aquesta proposta volem retre homenatge a totes les persones que han volgut aportar la seva llengua a la humanitat. Com diu Albert Gérard referint-se als autors africans, l'aparició de la literatura en vernacle a Europa deu molt a aquelles persones amb talent que van decidir renunciar al prestigi inherent al llatí i compondre la Chanson de Roland, el Poema de Mío Cid, el Tirant lo Blanc o la Divina Commedia en el que era vist com la parla de bàrbars illetrats. Aquest és el dilema de l'escriptor africà actualment: o bé fa servir una llengua europea i assoleix el reconeixement (i el benefici econòmic) d'una audiència internacional, però amb el risc de desarrelar-se o pot fer servir la seva llengua materna, defugint estoicament la crida del mercat, i limitant-se a ser un dels Milton contemporanis sense glòria, però ajudant el seu poble a avançar cap a l'alfabetització generalitzada i pavimentar el camí cap als futurs assoliments i reconeixements.

Amb aquest almanac volem reconèixer i agrair la tasca dels autors que, enfrontats o no al dilema, han fet servir la seva llengua per crear.

almanac.1206459616.txt.gz · Darrera modificació: 25/03/2008 16:40 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0