[[almanac]]

Aquesta és una revisió antiga del document


L’ALMANAC DEL GELA 2008

PRESENTACIÓ

L'ONU ha declarat el 2008 Any Internacional de les Llengües. Amb

aquest motiu el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades us proposa 
un almanac lingüístic. Cada dia hi trobareu informació sobre 
alguna llengua o grup de llengües. Atès que les llengües viuen 
en els parlants, sempre que puguem donarem notícia d’algun creador 
en la llengua que pertoqui o d’alguna persona que hi estigui relacionada. 
Amb aquesta proposta volem retre homenatge a totes les persones que han volgut 
aportar la seva llengua a la humanitat. Com diu Albert Gérard referint-se 
als autors africans,</p>

<p>l&#8217;aparici&oacute; de la literatura en vernacle a Europa deu molt a aquelles

persones amb talent que van decidir renunciar al prestigi inherent al llat&iacute; 
i compondre la Chanson de Roland, el Poema de M&iacute;o Cid, la Divina Commedia 
en el que era vist com la parla de b&agrave;rbars illetrats. Aquest &eacute;s 
el dilema de l&#8217;escriptor afric&agrave; actualment: o b&eacute; fa servir 
una llengua europea i assoleix el reconeixement (i el benefici econ&ograve;mic) 
d&#8217;una audi&egrave;ncia internacional, per&ograve; amb el risc de desarrelar-se 
(...) o pot fer servir la seva llengua materna, defugint estoicament la crida 
del mercat, i limitant-se a ser un dels Milton contemporanis sense gl&ograve;ria, 
per&ograve; ajudant el seu poble a avan&ccedil;ar cap a l&#8217;alfabetitzaci&oacute; 
generalitzada i pavimentar el cam&iacute; cap als futurs assoliments i reconeixements.</p>

<p>Amb aquest almanac volem recon&egrave;ixer i agrair la tasca dels autors que,

enfrontats o no al dilema, han fet servir la seva llengua per crear.<br>

</p>

</html>

almanac.1206459273.txt.gz · Darrera modificació: 25/03/2008 16:34 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0