[[18]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

18 25/06/2012 12:25 18 25/06/2012 12:25 actual
Línia 24: Línia 24:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país es parlen més de 30 llengües. 
-2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren gairebé 2.000; actualment són gairebé 20.000. 
-3. Aquest país té dues llengües oficials. 
-4. El nom de la llengua oficial autòctona significa “negre”. 
-5. D’aquesta llengua ens ha arribat la paraula banana. 
-6. El nom de la capital d’aquest país significa “tamarinde”. 
-7. El nom d’aquest país i del riu que el travessa significa “les nostres barques”. 
-8. La llengua amb més parlants d’aquest país és el wòlof. 
-9. L’antiga capital d’aquest país era Saint Louis. 
-10. El topònim Rufisque, que en wòlof és Ten Geej, és d’origen portuguès. 
-Informació complementària 
-1. Informació de l’Ethnologue. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. Francès i wòlof. 
-4. Wòlof significa “negre”. 
-5. Banana és una paraula d’origen wòlof. 
-6. Dakar significa “tamarinde”. 
-7. Senegal significa “les nostres barques”. 
-8. El wòlof al Senegal té més de 2 milions i mig de parlants. 
-9. Saint Louis era l’antiga capital del Senegal. 
-10. Rufisque ve del portuguès Rio Fresco o Refresco. 
- 
-Senegal  19 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. El nom d’aquest país significa “perifèria, confí”. 
-2. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país eren 364; actualment supera les 17.000. 
-3. En aquest país es parlen llengües de tres famílies lingüístiques diferents. 
-4. La seva tercera ciutat s’havia dit Katerinoslav i Sitcheslav a l’època tsarista. 
-5. La seva quarta ciutat s’havia dit Stalino a l’època soviètica, i abans Yuzivka. 
-6. La seva cinquena ciutat i port més conegut s’havia dit antigament Istrianorum Portus. 
-7. Aquesta mateixa ciutat es diu Hadji-Bey en una de les llengües del país. 
-8. La seva sisena ciutat es deia Alexandrovsk o Oleksandrivsk a l’època tsarista. 
-9. La seva península més coneguda es deia antigament Taurida o Kersonese. 
-10. En aquest país hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka. 
-Informació complementària 
-1. Ucraïna significa “perifèria, confí” en ucraïnès. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. L’ucraïnès, el grec, el romanès i el romaní són llengües indoeuropees; el karaïm, el tàtar i l’urum són altaïques, i l’hongarès és uràlica. 
-4. Katerinoslav i Sitcheslav són noms anteriors de Dniepropetrovsk. 
-5. Stalino i Yuzivka són noms anteriors de Donetske. 
-6. Istrianorum Portus és el nom antic d’Odessa. 
-7. Hadji-Bey és el nom en tàtar d’Odessa. 
-8. Alexandrovsk i Oleksandrivsk són els noms en rus i ucraïnès de Zaporiijja a l’època tsarista. 
-9. Taurida i Kersonese són noms antics de Crimea. 
-10. A Ucraïna hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka. 
- 
-Ucraïna  20 
18.1340619902.txt.gz · Darrera modificació: 25/06/2012 12:25 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0