[[14]]

Aquesta és una revisió antiga del document


14

1. En aquest país es van extingir dues llengües durant el segle XVIII i d’altres estan amenaçades. Només l’oficial té el futur assegurat.

2. El nom de la capital d’aquest país és també el nom de dues ciutats als Estats Units, una al Canadà i una altra a Belize.

3. El nom del riu que la travessa probablement és d’origen cèltic i significa “riu”.

4. El nom d’una de les seves ciutats universitàries més conegudes significa el mateix que Bòsfor.

5. El nom d’una altra de les seves ciutats universitàries més conegudes és també el nom de ciutats d’Idaho, Maryland, Minnesota, Ohio, Nebraska i Jamaica.

6. D’una de les seves llengües extingides ve el nom Jennifer.

7. D’una altra de les seves llengües ve la paraula franel•la.

8. De la seva llengua oficial ve la paraula líder.

9. El nom d’aquest país en japonès és Eikoku.

10. D’una altra de les seves llengües ve la paraula eslògan.

Respostes de la fitxa 14

Pistes 1. En aquest país es parlen tres llengües. 2. Aquest país està situat en un lloc el nom del qual en la llengua local vol dir “valent”. 3. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país no arribava a 6.000; ara en són unes 22.000. 4. El nom de la capital d’aquest país està relacionat amb el nom del país. 5. Geogràficament aquest país té una relació molt especial amb un altre, el nom del qual significa “terra muntanyosa”. 6. També geogràficament, pertany a un grup d’illes molt característic, el nom de les quals és d’origen italià. 7. El nom de la capital és molt freqüent en diferents llocs del món com Espanya, Veneçuela, Colòmbia, Mèxic i Nicaragua, entre d’altres. 8. La capital s’havia dit Ciudad Trujillo. 9. La segona ciutat d’aquest país té un nom encara més freqüent que el de la capital. 10. La capital d’un país americà, diverses ciutats d’aquest continent, una ciutat de les Filipines i una de les illes de Cap Verd, i una capital de comunitat autònoma espanyola tenen el mateix nom que la segona ciutat d’aquest país. Informació complementària 1. La llengua oficial de la República Dominicana és l’espanyol; també s’hi parla un crioll francès i l’anglès samanà, portat a l’illa per descendents d’esclaus dels EUA. 2. Carib significa “valent” en carib i era el nom amb què s’autodesignaven. Colom va entendre el nom malament i el va anomenar Canib, d’on ve la paraula caníbal. 3. Informació de l’Idescat. 4. Santo Domingo és la capital de la República Dominicana. 5. Haití és a la mateixa illa que la República Dominicana. El nom d’aquest estat ve del carib haiti, que significa “terra muntanyosa”. 6. La República Dominicana pertany a les Grans Antilles. Antilia (anti-illa) va ser un nom proposat per Paolo Toscanelli per a una illa que hipotèticament es trobaria a l’Atlàntic, en oposició (anti-illa) al Japó. Quan els europeus hi van arribar i van veure que en realitat hi havia moltes illes van pluralitzar el terme. 7. Santo Domingo és el nom de moltes ciutats del món. 8. Ciudad Trujillo va ser el nom de Santo Domingo entre 1930 i 1961, període de la dictadura de Trujillo. 9. Santiago. 10. Santiago de Compostel•la.

República Dominicana 15

Pistes 1. En aquest país hi ha quatre llengües extingides o prop de l’extinció, una llengua de signes, cinc llengües autòctones (quatre continentals i una insular) i una llengua oficial, que és la que parla la majoria de la població. 2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren 2.343; actualment superen les 17.500. 3. El nom d’una de les seves regions i de la capital d’aquesta regió significa “coure amagat”. 4. El nom de la llengua autòctona més parlada en aquest país significa “llengua de la terra”. 5. El nom del país significa “fi de la terra”. 6. La llengua insular d’aquest estat està emparentada amb el malgaix de Madagascar. 7. El nom de la capital d’aquest país és també el nom de dues ciutats del Brasil, dues de Colòmbia, una de Cuba, una de la República Dominicana, una de Panamà, una de Filipines, una d’Argentina, i és el nom d’una de les illes de Cap Verd. 8. Les quatre llengües extingides o gairebé extingides d’aquest país són el kakahua, el kunza, el qawabar i el yámana. 9. D’una de les llengües d’aquest país ve la paraula xinxilla. 10. D’una de les llengües d’aquest país ve la paraula guanac. Informació complementària 1. Les quatre llengües extingides o gairebé extingides són el kakahua, el kunza, el qawabar i el yámana; les cinc llengües autòctones són l’aimara, el quítxua, el huiliche, el mapudungun i el rapanui, i la llengua oficial és l’espanyol. 2. Informació de l’Idescat. 3. Antofagasta ve del quítxua anta “coure” i pakakta “amagat”. 4. Mapudungun és un compost de mapu “terra” i dungun “llengua”, i és la llengua dels maputxe “gent de la terra”. 5. Xile significa “fi de la terra”. 6. El rapanui i el malgaix són llengües austronèsiques. 7. Santiago. 8. Totes aquestes llengües o bé ja han desaparegut o bé tenen molt pocs parlants. 9. La paraula xinxilla ve del quítxua o de l’aimara. 10. El guanac és un mamífer semblant a la llama; la denominació ve del quítxua.

Xile 16

Pistes 1. En aquest país totes les llengües locals van desaparèixer, substituïdes per la llengua oficial. 2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren 1.612; actualment són més de 16.500. 3. La llengua oficial d’aquest país és una llengua indoeuropea amb molta influència semítica. 4. El nom del país és el mateix que el d’un riu que el travessa. El nom d’aquest riu conté una arrel que significa “aigua”. 5. La llengua oficial d’aquest país pertany al mateix grup lingüístic que el lígur. 6. La llengua oficial d’aquest país també és l’oficial en un dels països veïns. 7. En aquest país s’han identificat diverses llengües immigrades: italià, cors, català, portuguès, rus i alemany, entre d’altres. 8. Un dels dialectes de la llengua oficial d’aquest país és el lunfardo. 9. La capital s’havia dit San Felipe. 10. El nom de la capital està inspirat en les bones vistes que hi ha des de la ciutat. Informació complementària 1. L’Uruguai és l’únic país de l’Amèrica del Sud on ja no es parla cap llengua ameríndia. 2. Informació de l’Idescat. 3. L’espanyol és una llengua del grup romànic de la familia indoeuropea amb molta influència de l’àrab a causa dels segles de contacte. 4. El riu Uruguai. L’arrel *ura significa “aigua” en guaraní. 5. El lígur i l’espanyol són llengües romàniques. 6. L’espanyol és oficial a l’Argentina, però no al Brasil, l’altre país veí de l’Uruguai. 7. Informació de l’Ethnologue. 8. El lunfardo és una de les varietats de l’espanyol de l’Uruguai. 9. San Felipe és el nom anterior de Montevideo. 10. El nom Montevideo respon a les vistes que hi ha des del seu enclavament.

Uruguai 17

Pistes 1. En aquest país es parlen 20 llengües. 2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren quasi 7.000; actualment en són més de 17.000. 3. El nom d’aquest país és el mateix que el del seu riu més important i significa “riu”. 4. Alguns afirmen que ve del portuguès cambio. 5. El nom de la seva capital significa “entreteixint cordes”. 6. El nom de la seva moneda en darrer terme pot venir de l’alemany. 7. El nom de la fracció de la moneda bu-tut significa “petit” en una llengua local. 8. La seva llengua més parlada s’escriu en alfabet llatí i en alfabet àrab. 9. El nom de la segona llengua més parlada en aquest país significa “negre”. 10. A Catalunya hi ha parlants d’almenys 7 de les seves llengües. Informació complementària 1. Informació de l’Ethnologue. 2. Informació de l’Idescat. 3. Gàmbia ve de ba-dimma “riu” en una llengua local. 4. Aquesta hipòtesi es basa en el comerç que hi havia a la zona. 5. Banjul ve de bangjulo “entreteixint cordes”. 6. El dalasi és el nom en wòlof per a la moneda de 5 francs. Es creu que ve del francès i que és la mateixa paraula que dòlar, que té l’origen en l’alemany taler. 7. Bu-tut significa “petit” en wòlof. 8. En mandinka s’empren els dos alfabets. 9. Wòlof significa “negre”. 10. A Catalunya hi ha palants de bainuk, diola, mandinga, mandiak, serer, soninké i wòlof.

Gàmbia 18

Pistes 1. En aquest país es parlen més de 30 llengües. 2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren gairebé 2.000; actualment són gairebé 20.000. 3. Aquest país té dues llengües oficials. 4. El nom de la llengua oficial autòctona significa “negre”. 5. D’aquesta llengua ens ha arribat la paraula banana. 6. El nom de la capital d’aquest país significa “tamarinde”. 7. El nom d’aquest país i del riu que el travessa significa “les nostres barques”. 8. La llengua amb més parlants d’aquest país és el wòlof. 9. L’antiga capital d’aquest país era Saint Louis. 10. El topònim Rufisque, que en wòlof és Ten Geej, és d’origen portuguès. Informació complementària 1. Informació de l’Ethnologue. 2. Informació de l’Idescat. 3. Francès i wòlof. 4. Wòlof significa “negre”. 5. Banana és una paraula d’origen wòlof. 6. Dakar significa “tamarinde”. 7. Senegal significa “les nostres barques”. 8. El wòlof al Senegal té més de 2 milions i mig de parlants. 9. Saint Louis era l’antiga capital del Senegal. 10. Rufisque ve del portuguès Rio Fresco o Refresco.

Senegal 19

Pistes 1. El nom d’aquest país significa “perifèria, confí”. 2. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país eren 364; actualment supera les 17.000. 3. En aquest país es parlen llengües de tres famílies lingüístiques diferents. 4. La seva tercera ciutat s’havia dit Katerinoslav i Sitcheslav a l’època tsarista. 5. La seva quarta ciutat s’havia dit Stalino a l’època soviètica, i abans Yuzivka. 6. La seva cinquena ciutat i port més conegut s’havia dit antigament Istrianorum Portus. 7. Aquesta mateixa ciutat es diu Hadji-Bey en una de les llengües del país. 8. La seva sisena ciutat es deia Alexandrovsk o Oleksandrivsk a l’època tsarista. 9. La seva península més coneguda es deia antigament Taurida o Kersonese. 10. En aquest país hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka. Informació complementària 1. Ucraïna significa “perifèria, confí” en ucraïnès. 2. Informació de l’Idescat. 3. L’ucraïnès, el grec, el romanès i el romaní són llengües indoeuropees; el karaïm, el tàtar i l’urum són altaïques, i l’hongarès és uràlica. 4. Katerinoslav i Sitcheslav són noms anteriors de Dniepropetrovsk. 5. Stalino i Yuzivka són noms anteriors de Donetske. 6. Istrianorum Portus és el nom antic d’Odessa. 7. Hadji-Bey és el nom en tàtar d’Odessa. 8. Alexandrovsk i Oleksandrivsk són els noms en rus i ucraïnès de Zaporiijja a l’època tsarista. 9. Taurida i Kersonese són noms antics de Crimea. 10. A Ucraïna hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka.

Ucraïna 20

14.1340619448.txt.gz · Darrera modificació: 25/06/2012 12:17 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0